Diplomatémák

Diplomatémák

 

 

 

Választható diploma témakörök

Dr.Antal József

1. A burgonya termesztése adott ökológiai viszonyok között

2. Az oszi árpa termesztése

 

Dr.Kassai M.Katalin

3. Gyógynövénytermesztés

 

Dr.Máté András

4. A N-megköto képesség vizsgálata pillangós virágú növényeknél

5. Érésgyorsítási eljárások különbözo növényfajoknál

6. Az oszi káposztarepce termesztése

7. Pillangós virágú szálas takarmánynövények termesztése

 

Dr.Nyárai H.Ferenc

8. Kisgazdaságok növénytermesztése és gazdálkodása

9. Vetésforgók és talajmuvelési rendszerek elemzése

10. Gabonafélék termesztése

11. Gyökér- és gumósnövények termesztése

12. Környezetkímélo és környezetbarát növénytermesztés

 

Dr.Simits Katalin

13. A napraforgótermesztés sajátosságai

14. A cukorrépatermesztés sajátosságai

15. Toszám egyenletesség hatása a terméselemekre

16. A vetomagminoség termést befolyásoló hatása

17. A vetomag minoségét befolyásoló tényezok vizsgálata

 

Dr.Szabó Miklós

18. Az oszi búza termesztésének értékelo elemzése egy választott gazdaságban

19. Az oszi búza vetési módszereinek összehasonlító értékelése

20. Az oszi búza tápanyagellátásának vizsgálata

21. Környezetkímélo búzatermesztés

22. A triticale termesztésének lehetoségei

23. A dohány termesztése kisüzemben

 

Dr.Tápay Tivadar

24. Tavaszi árpa termésalakító tényezoinek vizsgálata

25. Sörárpa értékméro tulajdonságainak vizsgálata szántóföldi, ill. söripari körülmények között

26. Söripar elvárása a sörárpával szemben

27. Sörárpa feldolgozhatóságára ható tényezok vizsgálata és elem- zése

 

Dr.Varga Adrienne

28. A kukorica termesztésének sajátosságai az agroökológiai környezet- tol függoen

29. A kukorica vetésidejének és állománysuruségének hatása a különbözo termésösszetevokre

30. Kukorica hibrid-toszám-vetésido-évjárat hatás vizsgálatok

31. Hibird kukorica vetomagtermesztése

Észrevételeit, leveleit ide várjuk.

címkék:

Kommentek


amic.hu

amic.hu

Ön az amic.hu oldalon jár, mely a főváros legújabb online újságja. Itt minden friss információ megtalálható Budapestről, mely ma vag mostanában a városban történt.

amic.hu-Budapesten az első

amic.hu-Budapesten az első

“Millió emlék köt össze veled,
Ezer kanyargón lüktető úttest,
A grundok s a játszóterek,
Nálad Otthon vagyok, Budapest.”

 

Doboz 3

Doboz 3

Doboz szövegeCikkek

Állattenyésztés

Állattenyésztés

A tenyésztés bizonyos alapelveit az őskőkori emberek már ismerhették, mivel a legjobb állatokat nem ölték meg, hanem a fajfenntartás céljából életben tartották. Tökéletesített vadásztechnikák. Így egész csordáknak karámba terelése - ahol azokat könnyebben leölhették - vezetett végül is a házi állattartáshoz. 

A mezőgazdaság kialakulása - 2. rész

A mezőgazdaság kialakulása - 2. rész

Az első, emberek által elvetett mezei termények különböző búza- és árpafajták voltak, így a kétsoros árpa és az egyszerű búza, illetve tönkebúza. A növények domesztikált formái egyértelműen különböznek a vad formától, a búza esetében olyannyira, hogy a megművelt növény az ember nélkül nem tudna tovább létezni. Ezek a táplálékforrásban bekövetkezett változások nem egy célirányos beavatkozástól függtek, hanem az alkalmazkodás és a nem tudatos kiválasztás folyamatától, ahogy azt a neolitikum gyűjtögetői végezték. A vadbúza rendelkezik azzal a természeti adottsággal, hogy az érett kalászok felbomlanak és a magok kihullanak. A hosszú toklászok révén az anyanövényből a magok messze hulltak, és a földet érést követően viszonylag szilárdan ültek a talajban. Valamennyi vadon növő fűfélének ez a tulajdonsága egyfajta „önültetési” folyamatot biztosít. Ami a természetben észszerű folyamat, az a vadbúza első gyűjtője számára hátrányt jelentett, mivel a magvak elhullása csökkentette a termést. Vagy éretlen gabonát kellett begyűjteni, vagy az érés idején nagy veszteségek keletkeztek.

A mezőgazdaság kialakulása

A mezőgazdaság kialakulása

A mezőgazdaság kialakulása alatt a földművelés és állattenyésztés megkezdése értendő, mely kb. 10 000 évvel ezelőtt indult. A nemzetgazdaság e fontos ága a termőföld hasznosítása útján állítja elő termékeit, melyek nyersen vagy feldolgozva kerülnek emberi fogyasztásra, illetve termelő felhasználásra. A mezőgazdasági termelés nagyságát és irányát nagyban befolyásolja a talaj és az éghajlat. Tágabb értelemben a mezőgazdaság fogalomkörébe sorolják még a halászatot és az erdészetet is. A halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel szemben a mezőgazdaság már célirányos, tudatos termelési tevékenység, ami eleinte csak kiegészítette a természetből nyert táplálékokat. Később aztán a természetes vegetáció megritkításával, gumós és lágyszárú növényi részek ültetésével jutottak terméshez. Több növényfaj termesztésbe vonása, valamint az állatfajok háziasítása jelentette az első nagy előrelépést.

A sikeresség titkai

Ezt teszik a sikeres emberek!

Nemrégiben elvégeztek egy kutatást, amiben mint több 200 milliomost kérdeztek meg szokásaikról. A legtöbben hasonló napi rutinnal és tanácsokkal rendelkeztek. Ezek a következők voltak: